Granuloma faciale

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Granuloma faciale

Granuloma annulare

Granuloma annulare er en godartet hudsykdom der man får små kuler i huden, ofte som en ring med opphøyd kant. Årsaken er ukjent. Sykdommen er som regel selvbegrensende. Enkelte får bare en liten hudforandring, mens andre får mer utbredte forandringer. Utslettet kan komme hvor som helst på kroppen, og gir vanligvis få plager. Det kan hos enkelte gi noe kløe. De vanligste stedene man får Granuloma annulare er på bakside av hendene og føttene/anklene.


Typer

Vanligste er den lokaliserte varianten, der man kun har hudforandringen i et lite område. Det finens også mer sjeldne tilfeller der de ligger dypt i huden (subkutant), er assosiert med sårdannelse (perforerende) eller gir utbredte forandringer i huden (disseminert).


Diagnostikk

Diagnosen stilles ved det typiske utseendet og sykehistorien. Det tas ofte en hudprøve for å bekrefte diagnosen, og for å utelukke andre hudtilstander.


Behandling

De fleste har få plager og trenger ingen behandling. Utslettet vil som regel forsvinne av seg selv med tiden. Det kan ta flere år. I tilfeller der man har utbredte forandringer vil en hudlege vurdere en mer aktiv behandling.


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.

  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.

  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders.

  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds). Pub: Mosby          


Granuloma faciale