Grensestrålebehandling

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Grensestrålebehandling

Hva er grensestråler? 

Grensestråler (også kalt Bucky-stråler) er røntgenstråler med lang bølgelengde. Grensestrålene trenger bare 0,5-1 mm ned i huden, der de demper aktiviteten i betennelsescellene (hvite blodlegemer).

Når brukes grensestrålebehandling? 

Grensestrålebehandling kan benyttes mot en rekke betennelsestilstander i huden som f eks håndeksem, Nevrodermatitt, psoriasis og pustulosis palmoplantaris. I slike tilfeller henvises man videre til en hudavdeling.
  

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gis som regel 1 gang per uke i totalt 4-6 uker. Om nødvendig kan en slik behandlingsserie gjentas, men tidligst etter 6 måneder. Behandlingen er smertefri. Litt varmefølelse og prikking i huden kan forekomme etter behandlingen.


Bivirkninger

De fleste pasienter merker økt pigmentering (mørk-farging) av huden på det behandlede hudområdet. Denne pigmenteringen vil oftest gå gradvis tilbake i løpet av måneder. 
 

  • Det finnes en liten økt risiko for hudkreft på grensestrålebehandlede hudområder. Denne risikoen er imidlertid svært liten, og nærmest ikke eksisterende hvis man holder seg under totaldoser på 100 Gray mot et og samme hudområde (tilsvarer ca 25 behandlinger).

 

Forhåndsregler:

  • Det er en fordel å få fjernet så mye som mulig av eventuell skjelldannelser på hudforandringene som skal behandles før grensestrålebehandlingen startes.
    Dette kan gjøres med 10% Salicylvaselin 1-2 ganger daglig i 2-4 dager.

  • Det er viktig å unngå å smøre huden som skal behandles i en 6 timers periode før behandlingen. Dette fordi grensestrålene er så svake at de kan bli bremset av et lag med krem eller salve. Etter at du har fått grensestrålebehandlingen kan du selvfølgelig smøre behandlingsområdet så mye du vil.

  • Man bør ikke sole seg aktivt 2 uker før og under grensestrålebehandlingen. Dette til dels pga risiko for økt pigmentering, dels pga teoretisk en noe økt risiko for kreftutvikling.

  • Solkrem kan med fordel benyttes på det grensestrålebehandlete hudområdet etter behandlingen (reduserer tendensen til mørkfarging av huden om man skal være ute i solen).

  • Hvis du senere i livet skulle trenge strålebehandling, er det viktig at du informerer om på hvilke steder du tidligere har fått grensestrålebehandling.


Graviditet og amming

Både gravide og ammende kan få grensestrålebehandling.

Grensestrålebehandling