FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Høydose isotretinoin i behandling av akne og kviser


Isotretinoin er førstevalg for pasienter med arrdannende akne eller der man ikke kommer til mål med annen behandling. Optimal dosering er fortsatt uavklart. En studie fra 2013 så på effekt og sikkert ved bruk av høydose isotretinoin. Totalt 180 pasienter ble inkludert. De ble randomisert i to grupper hvor en fikk under 220 mg/kg og den andre gruppen over 220 mg/kg. Vurdert 1 år etter avsluttet behandling hadde 47.4% tilbakefall i gruppen med lavest dosering, sammenliknet med 26.9% i de som mottok høyest dosering. Bivirkninger var tilsvarende i begge grupper. I konklusjon indikerer studien at høyere dosering av isotretinoin kan være fordelaktig med lavere risiko for tilbakefall.

Blasiak RC, Stamey CR, Burkhart Cn et al. High-dose isotretinoin treatment and the rate of retrial, relapse and adverse effects in patients with acne vulgaris. JAMA Dermatol. 2013 Dec;149(12):1392-8.