Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Håndeksem


Håndeksem rammer 2-9% av befolkningen, og kan ha flere ulike årsaker. Arvelige faktorer, irritanter og allergi er viktige årsaker. Kronisk håndeksem kan påvirke sosialt- og yrkesliv. 


Hva er håndeksem

Håndeksem begynner ofte som et periodevis problem. Med tid øker ofte ubredelen og alorlighetsgraden. Hendene blir rød, tørre og klør. I mer uttalte tilfeller utvikles sår, blemmer, sprekker og hevelse. Eksempåvirket hud er utsatt for infeksjon.


Hvordan utredes håndeksem

Undersøkelsen begynner med en sykehistorie, der man går igjennom risiko- og arvelige faktorer. Ved kronisk utslett på hender vil man vurdere både psoriasis, soppinfeksjon, atopisk eksem og allergisk kontakteksem. Hvis man mistenker allergi vil utredningen inkludere en lappetest. Sopprøver tas ved mistanke om infeksjon. Etter en utredning vil en behandlingsplan settes opp. Behandling kan inkludere diverse kremer/salver, oppløsninger, lysbehandling, grensestrålebehandling eller tablettbehandling.   

Gode råd ved håndeksem

  • Bruk hansker ved våtarbeid.

  • Hanskene skal brukes så lang tid som nødvendig, men så kort tid som mulig.

  • Hansker skal være intakte, rene og tørre

  • Bruk bomullshansker under beskyttelseshansker

  • Vask hender i kaldt vann og tørk dem godt

  • Unngå bruk av metallringer

  • Bruk fuktighetskremer med høyt fettinnhold og uten parfyme

  • Fuktighetskremer skal brukes på hele hånden, inklusiv fingre og håndrygg

  • Pass godt på hendene i fritiden, bruk hansker ved våtarbeid i hjemmet, og varme hansker utendørs om vinteren.
23-02-2016