Behandling av helvetesild

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Helvetesild (Herpes zoster)

Helvetesild (herpes zoster) er en vanlig sykdom som skyldes aktivering av Herpeviruset Varicella zoster. Det samme viruset fører til vannkopper hos barn. Viruset blir værende i kroppen i ”dvale”, og kan bli reaktivert i voksen alder.


Helvetesild


En regner med at 10-20% av befolkningen vil bli rammet av Helvetesild i løpet av livet. Femti prosent av tilfellene oppstør i en alder over 50 år, men sykdommen kan også ramme barn.
 
 

Risikofaktorer for helvetesild

Stress og sollys kan er vanlige årsaker til et utbrudd. Alle tilstander som senker immunforsvaret kan være medvirkende. Dette kan infeksjoner eller medisiner som senker immunforsvaret (kortison, Sandimmun, Imurel etc.). 

Symptomer

Sykdommen utvikler seg gjennom ulike stadier. 
 

  • I første stadie (prodromal fase) får man som en smertefølelse i huden først. Smerten er lokalisert langs en nervebane (dermatom) og er ensidig (rammer kun en side av kroppen). Typiske symptomer er smerte, prikking og ubehag. Helvetesild kan ramme alle deler av kroppen inklusiv ansiktet. 


  • I andre fase utvikler de fleste utslett i samme område de har hatt vondt. Utslettet kommer som regel 4-14 dager etter at smertene oppsto. Utslettet begynner som røde prikker og blemmer i huden. Utslettet utvider seg over 3-7 dager med dannelse av små verkebyller og skorpedannelse. 


  • Tilhelning: Utslettet går over i løpet av 14-21 dager.

Diagnostikk

Symptomene er såpass typisk at en hudlege som regel stiller diagnosen basert på sykehistorien og undersøkelse av huden. Det kan være vanskelig å gi en sikker diagnose før utslettet tilkommer. Ved usikkerhet kan man ta en virusprøve for å påvise Herpes viruset.

Komplikasjoner

De fleste tilfeller av Helvetesild går over uten problemer, men det er flere mulige komplikasjoner som kan oppstå. 

 

  • Postherpetisk nevralgi er en av de mest utfordrende komplikasjonene etter Helvetesild. Denne tilstanden kjennetegnes av kronisk og intens smerte som vedvarer lenge etter at utslettet har gått tilbake. Noen kan også oppleve kronisk trøtthet, tap av matlyst og vekttap. Det rammer opp til 34% av alle som får Helvetesild. En høyere forekomst er rapportert i aldersgruppene over 60 år.


  • Herpes zoster opthalmicus kan oppstå om Helvetesilden rammer nervegrenen som går mot øyet (Trigeminal nerven). Det kan gi en betennelsesreaksjon som kan påvirke synet og gi vedvarende synsforstyrrelse. Alle pasienter med denne tilstanden bør undersøkes av en øyelege.


  • Påvirkning av nervesystemet: Det er flere komplikasjoner relatert til nervesystemet som i sjeldne tilfeller kan oppstå. Hjernebetennelse, tap av nervefunksjon, svimmelhet og hørselspåvirkning er rapportert.

Behandling

Målet med behandlingen er å fremme rask tilheling og forhindre komplikasjoner. Det er viktig å starte tidlig med behandlingen for at den skal være effektiv. Med tidlig mener man at behandlingen helst bør være startet innen 72 timer etter at utslettet oppstod. Våre hudleger vil da vurdere å gi medisiner som Valtrex og Aciclovir som hemmer viruset. Studier har vist at tidlig oppstart reduserer alvorlighet, varighet og risiko for komplikasjoner. 
 

Postherpetisk nevralgi

Dersom smertene vedvarer etter at utslettet har gått tilbake vil en lege vurdere å gi lokalbehandling eller tabletter som kan redusere ubehaget. Dette vurderes individuelt. Aktuell behandling inkluderer smertestillende kremer/plastere, Capsaicinkrem eller smertestillende medikamenter. I uttalte tilfeller vurderes det å gi epilepsimedisiner som i kliniske studier har vist seg å redusere smertene. Valg av behandling vil avhenge av alvorlighetsgraden, den generell helsetilstanden og man må veie potensielle bivirkninger av behandling opp mot ubehaget. Behandlingen vil bli bestemt av en nevrolog. 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo