Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hemangiom


Hemangiomer er karderiverte utvekster (tumorer) hos barn. De rammer rundt 10% av alle barn. Hemangiomer debuterer vanligvis i de første ukene etter fødsel. Behandling må vurderes hvis hemangiomet truer vitale funksjoner som syn, luftveier eller ved systemisk affeksjon. 

Hvordan utvikler et hemangiom seg
Et hemangiom utvikler seg igjennom ulike stadier. De er ofte ikke synlige ved fødsel, men oppstår de første ukene eller månedene av livet. I starten ses et hemangiom som et rødt merke i huden. De går deretter igjennom en vekstfase av variabel varighet. I vekstfasen dannes det en rød kul i huden som gradvis blir større. De når ofte maksimal størrelse i en alder av 6-9 måneder. Deretter stopper de å vokse, og går inn i en såkalt platå fase hvor de forblir stasjonære i størrelse. Til slutt starter regresjonsfasen hvor hemangiomet gradvis trekker seg tilbake. En tommelfingerregel er at 50% er borte innen 5 år, 70% innen 7 år og 90% innen 9 års alder.


Hvem er mest utsatt for hemangiomer
Et hemangiom er vanligere hos jenter enn gutter. Det er også en økt forekomst hos spedbarn som er født før termin.


Hva er årsaken til hemangiomer
Infantile hemangiomer består av klonale endotheliale celler (celler i blodårene). Mekanismene som ligger bak vekstfasen er ikke fullt ut kjent. Viktige proangiogenetiske faktorer er basic fibroblast growth factor (bFGF) og vascular endothelial growth factor (VEGF). Den påfølgende regresjonsfasen karakteriseres av apoptose histologisk.


Trenger man noen behandling for et hemangiom
Vanligvis ikke. Et hemangiom på kroppen som ikke skaper noe problem trenger ikke noen aktiv behandling. De vil i de aller fleste tilfeller trekke seg tilbake av seg selv med tiden. Hemangiomer nær kroppsåpninger vil dog kunne true syn, ernæring eller hørsel. I slike tilfeller vil en hudlege vurdere aktiv behandling. Aktuelle medisiner er prednisolon tabletter, eller betablokkeren propranolol.  Hemangiomer der blødning fra huden blir et problem må også vurderes behandlet. Infeksjon er en vanlig årsak til et sårdannelse og ulcerasjon av et hemangiom. 
23-02-2016