Hemangiom

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Hemangiom

Hemangiomer er karderiverte utvekster (tumorer) hos barn. De rammer rundt 10% av alle barn. Hemangiomer debuterer vanligvis i de første ukene etter fødselen. Behandling må vurderes hvis hemangiomet truer vitale funksjoner som syn, luftveier eller ved systemisk affeksjon. 


Hemangiom

Et Hemangiom utvikler seg igjennom ulike stadier. De er ofte ikke synlige ved fødselen, men oppstår de første ukene eller månedene av livet. I starten ses et Hemangiom ut som et rødt merke i huden. De går deretter igjennom en vekstfase av variabel varighet. I vekstfasen dannes det en rød kul i huden som gradvis blir større. De når ofte maksimal størrelse i alderen mellom 6-9 måneder. Deretter stopper de å vokse. De går inn i en såkalt platåfase hvor de forblir stasjonære i størrelse. Til slutt starter regresjonsfasen hvor Hemangiomet gradvis trekker seg tilbake. En tommelfingerregel er at 50% er borte innen 5 år, 70% innen 7 år og 90% innen 9 år.


Risikogrupper

Et Hemangiom er vanligere hos jenter enn hos gutter. Det er også en økt forekomst hos spebarn som er født før termin.


Årsak

Infantile Hemangiomer består av klonale Endothelialeceller (celler i blodårene). Mekanismene som ligger bak vekstfasen er ikke fullt ut kjent. Viktige proangiogenetiske faktorer er Basic fibroblast growth factor (bFGF) og Vascular endothelial growth factor (VEGF). Den påfølgende regresjonsfasen karakteriseres av Apoptose histologisk.


Behandling

Et Hemangiom på kroppen, som ikke skaper noe problem, trenger ingen aktiv behandling. De vil, i de aller fleste tilfeller, trekke seg tilbake av seg selv. Hemangiomer nær kroppsåpninger vil kunne true syn, ernæring eller hørsel. I slike tilfeller vil en hudlege vurdere aktiv behandling. Aktuelle medisiner er Prednisolon tabletter, eller betablokkeren Propranolol.  Hemangiomer, der blødning fra huden blir et problem, må også vurderes behandlet. Infeksjon er en vanlig årsak til  sårdannelse og Ulcerasjon av et Hemangiom. 

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo