Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Hematokrit

Hematokrit er en blodprøve som måler den prosentvise volumandelenen som de røde blodcellene utgjør av det totale blodvum. Prøven tas ved utredning av anemi og feil i kroppens veskebalanse. 

Referanseverdier
Menn over 14 år: 0.40 - 0.50
Kvinner over 14 år: 0,35 - 0,46
 


28-02-2016