Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Hemoglobin

Hemoglobin er en blodprøve for å måle blodprosenten. Lave verdier ses ved anemi og jernmangel. Høye verdier kan være tegn på sykdommen polycytemi. 

Referanseområde (g/100 mL)
Menn over 14 år: 13,4 - 17,0
Kvinner over 14 år: 11,7 - 15,3 28-02-2016