Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Henoch-Schönlein purpura


Henoch-Schönlein purpura er en relativt sjelden tilstand som kan gi et karakteristisk hudutslett, magesmerter og leddsmerter. Tilstanden kan også påvirkere nyrene.

Hva er årsaken til Henoch-Schönlein purpura
Tilstanden skyldes en immunologisk reaksjon. Flere triggere mistenkes å kunne sette i gang reaksjonen inklusiv infeksjoner og visse medisiner. En tror at disse ”triggerne” aktiverer immunforsvaret til å produsere antistoffer som angriper kroppen. Det dannes immunkomplekser i blodkarene, med påfølgende betennelse (vaskulitt).  Den vanligste utløsende årsak er en halsbetennelse med gruppe A streptokokker.

Hvor vanlig er Henoch-Schönlein purpura
Henoch-Schönlein purpura er estimert å ramme et sted mellom 10-20 per 100.000 i befolkningen per år. Forekomsten er dobbelt så høy hos menn av ukjent årsak. 90% av de som rammes er barn, vanligvis under 10 års alder. Det kan dog også ramme voksne og eldre. Sykdommen er som regel mer alvorlig hos voksne enn hos barn.

Hva er symptomene på Henoch-Schönlein purpura 
  • Influensa symptomer: Mange har hatt øvre luftveisinfeksjon, feber, rennende nese og følt seg trøtt i forkant.
  • Utslett: Alle med Henoch-Schönlein purpura vil utvikle et utslett. Typisk for utslettet er at det rammer legger, rumpe, albuer og området rundt hoftene. Utslettet ser ut som små hudblødninger (petechier, purpura), og hvis man drar hånden over kan man kjenne små opphevninger.
  • Leddsmerter: Tre av fire med Henoch-Schönlein purpura vil få smerter i ledd. Det er vanligst i knær og ankler. Involverte ledd kan bli varme og hovne.
  • Magesmerter: Rundt 60-70% vil utvikle magesmerter. Noen får også diaré eller oppkast.

Er det noen komplikasjoner
Hos de fleste er det ingen komplikasjoner etter en episode med Henoch-Schönlein purpura. Sjeldne komplikasjoner kan oppstå hvis sykdommen rammer nyrer. Dette vil en lege følge opp med kontroller. Det er også beskrevet sjeldne episoder med blødning i tarm og betennelse i testikler.

Hvordan stilles diagnosen
Diagnosen stilles ved å kjenne igjen de typiske symptomene. En hudprøve tas noen ganger for å støtte diagnosen. Ved et utbrudd vil en lege som regel sjekke blodprøver med tanke på utløsende årsak, og følge med på funksjonen til nyrene. Ved tegn til nyreaffeksjon vil en nyrelege vurdere indikasjon for å ta en prøve fra nyrene.

Hvordan behandles Henoch-Schönlein purpura
Behandlingen avhenger av symptomer og alvorlighetsgrad. Noen blir lagt inn på sykehus for observasjon. De fleste blir bra uten noen aktiv form for behandling. Hvis man påviser en infeksjon vil denne behandles med antibiotika. Kortison tabletter vurderes individuelt hvis det er tegn til affeksjon av nyrer eller komplikasjoner.13-05-2016