Kulde Urtikaria | kulde utløst Elveblest

Kuldeutløst elveblest

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Kulde Urtikaria

Kuldeutløst Elveblest (kulde Urtikaria) er en sjelden type fysikalsk elveblest. Tilstanden kjennetegnes av dannelse av vabler i huden ved eksponering for kulde.

Kuldeutløst elveblest

Kulde Urtikaria utløstes ved eksponering for kulde hos disponerte personer. Den vanligste utløsende årsak er å svømme i kaldt vann. Symptomer oppstår vanligvis fra få minutter til en time etter eksponering. Funn i huden er dannelse av vabler, og noen ganger dypere hevelser (anigoødem). I uttalte tilfeller kan en reaksjon føre til hevelse i hals med kortpustethet og magesmerter.

Årsak

Årsaken til reaksjonen er ukjent. Hos de fleste er tilstanden idiopatisk – av ukjent og ikke identifiserbar årsak. I sjeldne tilfeller kan en slik reaksjon være assosiert med visse blodsykdommer eller infeksjoner. Det er beskrevet sjeldne tilfeller der kulde Urtikaria går i familier og er arvelig.

Diagnostikk

Diagnosen stilles av hudlege etter en grundig sykehistorie og undersøkelse av huden. En isbittest gjøres ofte. Her tas en kald isbit mot huden på underarmen, og ser om det skjer en reaksjon. Blodprøver tas som del av utredningen.

Behandling

Det er viktig med god opplæring, og med forebyggende tiltak. For eksempel kan det å hoppe ut i kaldt vann gi en uttalt og potensielt farlig reaksjon. En forsøker ofte allergimedisiner (antihistaminer), men effekten er variabel. De med tendens til hevelse i hals og alvorlige reaksjoner bør utstyres med en adrenalin sprøyte (Epipen). Såkalt herdingsbehandling og annen immunsenkende tablettbehandling vurderes i spesielle tilfeller. 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders.
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds). Pub: Mosby     

Kulde Urtikaria