Historien bak Botox

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Historien bak Botox  

Botox (Botulinum toksin) er et protein som kommer fra bakterien Clostridium Botulinum. Selve virkestoffet har vært forsket på i over 100 år, helt siden bakterien ble identifisert i 1895. Syv forskjellige typer botulinum toksiner er produsert fra bakterien Clostridium Botulinum (A, B, C, D, E, F og G). Botulinum toxin type A brukes i dag som botox mot rynker og botox mot svette. Botox mot rynker inneholder svært små mengder av Botulinum toksin protein, og den injiseres inn  i bestemte muskler for å lamme dem.Bruksområder 

Botox er i dag godkjent i over 75 land, og til behandling av over 20 ulike tilstander. Medikamentet ble godkjent av amerikanske FDA i 1989, for behandling av skjeling på øynene. Først i 2000 ble Botox godkjent for behandling av spasmer i muskulaturen i nakken. Først i 2002 ble medikamentet godkjent for behandling av rynker. I 2004  godkjent for behandling av svetteplager.


Utviklingen av Botox


1895

Bakterien Clostridium Botulinum ble først identifisert av professor Emile Pierre Van Ermengem fra Ellezelles i Belgia.


1920

Botulinum toksin type A ble isolert av Herman Sommer på University of California, San Fransisco. 


1946

Edward Schantz og kolleger klarte å utvinne en ren form av Botulinum toksin A.


1950-tallet

De første studiene med bruk av Botulinum toksin type A ble gjennomført. Forskeren Vernon Brooks brukte medikamentet i overaktive muskler. Resultatene økte entusiasmen rundt virkestoffet, og dets potensielle nytteverdi innenfor medisin.


1960 og 1970-tallet

Forskere studerte virkningen av Botulinum toksin på ulike muskelsykdommer. Dr Alan Scott publiserte resultatene ved bruk av Botox i ulike øyesykdommer, som et alternativ til kirurgi. Dr Scott fant at hvis man injiserte små mengder Botox i overaktive muskler på aper, så kunne skjeling behandles. På 1970-tallet ble de første studiene utført på mennesker.


1988

Allergan fikk rettighetene til å selge Botulinum toksin type A, Oculinum.


1989

Botulinum type A (Oculinum) ble godkjent i USA for behandling av skjeling og overaktive muskler rundt øynene. Allergan fikk samtidig lov til å endre navnet fra Botulinum toksin til Botox.


2000

FDA godkjenner Botox i behandling av nakkesmerter og overaktive muskler i nakken hos voksne.


2002

Allergan fikk FDA godkjenning til å bruke Botox for rynker. Det ble godkjent for behandlingen av sinterynken hos kvinner og menn i aldersgruppen 18 til 65 år. Produktet ble markedsført som Botox.


2004

Botox ble godkjent i USA til å behandle overdreven svette i armhulene.


Fremtiden til Botox

Nye bruksområder blir stadig identifisert, og medikamentet blir mye utforsket. Andre indikasjoner, som avventer godkjenning, vil være overaktiv blære, hodepine, migrene og spastisitet etter slag. Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo