Behandling av hudkreft | Oslo Hudlegesenter

Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hudkreft


Hudkreft reflekterer en endring i hudcellenes arvemateriale (DNA). Slike endringer gir en ukontrollert vekst, og dannelse av en utvekst i huden. Hudkreft deles inn i tre hovedtyper, som utgjør den store majoriteten av ondartede forandringer i huden: (1) basaliom, (2) spinalom og (3) føflekkreft. Andre typer hudkreft forekommer, men er sjeldne. 

Hvem får hudkreft
Hudkreft er den vanligste av alle kreftformer. Lys hudtype, eksponering for ultrafiolett stråling og arv er de tre viktigste risikofaktorene. Forekomsten har vært økende på verdensbasis, og dette reflekterer endrede solvaner. Det er viktig med rask diagnose, og rask behandling. Les mer om de vanligste typene hudkreft i artiklene under.                    


Finnes det ulike typer hudkreft
Ja. Det er flere ulike typer kreft som kan oppstå i huden. Dette strekker seg fra relativt ufarlige forandringer, til potensielt alvorlig sykdom. Flere typer hudkreft har såkalte forstadier, som utvikler seg sakte over tid. De vanligste typene hudkreft og forstadier til hudkreft er:

  • Aktiniske keratoser: En aktinisk keratose er et forstadium til plateepitelkreft i huden. Forekomsten øker med stigende alder, og er relatert til soleksponering igjennom livet. De ses som røde ru skjellende flekker i huden. Slik solskade kan behandles på flere vis inklusiv med aldara krem og fotodynamisk behandling.

  • Plateepitelkreft: En plateepitelkreft kalles også et spinalom. Det er en ondartet hudkreft, som kan utvikles fra aktiniske keratoser. Risikofaktorer er økende alder og soleksponering. De fleste vil bli behandlet med en kirurgisk operasjon og fjerning.

  • Basalcellekreft: Basalcellekreft kalles også for et basaliom. Det er den vanligste type hudkreft, og omtales ofte som den ”snille typen”. Bakgrunnen for dette er at de ikke sprer seg. Det finnes flere ulike typer. De ses ofte som en utvekst, sår eller rød flekk i huden. Et basaliom kan behandles på flere ulike måter, inklusiv kirurgi, frysebeahndling, fotodynamisk behandling og med aldara krem. Valg av behandling vil avhenge av lokalisasjon og type.

  • Føflekkreft: Det er viktig å følge med pigmentforandringer i huden med tanke på utvikling av føflekkreft. Man kan få føflekkreft hvor som helst i huden. Hos menn er det vanligst på ryggen, og på kvinner på leggene. Dette er trolig relatert til forskjellige vaner av soling. Lys soltype, mye soling over lang tid, episoder med solbrenthet og noen i familien med føflekkkreft er risikofaktorer som gjør at man bør være ekstra på vakt. Les mer om ABCDE regelen for å oppdage slike forandringer tidlig.

  • Kutant horn: Et kutant horn kalles også et hudhorn. Det er en forhorning i det ytterste hudlaget, og ses som en hard utvekst i huden. Visse typer kan være assosiert med hudkreft.

  • Bowens sykdom: Bowens sykdom er et mellomstadium mellom aktiniske keratoser (forstadium til hudkreft) og plateepitelkreft (hudkreft). Sykdommen kalles på fagspråket også intraepidermal plateepitelkarsiom eller spinalom in situ.

  • Pagets sykdom: Pagets sykdom er en sjelden type kreft som rammer huden på brystvortene og omliggende hud. Tilstanden misoppfattes i starten ofte som eksem.

  • Ekstramammær pagets sykdom: Ekstramammær Pagets sykdom er en sjelden type kreft som kjennetegnes av kronisk eksem liknende forandringer i huden rundt endetarmen og underlivet. Sykdommen kan forekomme hos både menn og kvinner.

  • Keratoakantom: Et keratoakantom er en i utgangspunktet ufarlig utvekst i huden, men som kan være vanskelig å skille fra andre typer hudkreft (sinalom). Således vil de som regel måtte fjernes kirurgisk.13-05-2016