Introduksjon

HTML tutorial

Del på:

Introduksjon

Basalcellekreft omtales ofte som den "snille" typen hudkreft. Det er type hudkreft som ikke sprer seg andre steder på kroppen, men kan vokse seg store og skape problemer lokalt. 

Forekomstav basalcellekreft har vært økende jevnt de siste 40-50 år. Livstidsrisikoen er estimert til ca. 35% hos menn og 25% hos kvinner. Oslo Hudlegesenter