Basalcellekreft | Behandling av Basaslcellekreft | Oslo Hudlegesenter

Basalcellekreft

Basalcellekreft

Basalcellekreft (Basaliom) er den vanligste hudkreften. Forekomsten øker med økende alder, og personer med lys hud er spesielt utsatte. Den viktigste risikofaktoren er kronisk soleksponering. Basalcellekreft er en "snill" hudkreft, og sprer seg ikke til andre steder på kroppen. Basaliomer behandles med kirurgi, frysebehandling, fotodynamisk behandling eller diverse kremer avhengig av type og lokalisasjon. 
Oslo Hudlegesenter