Del på:

Prognose

Prognosen ved basalcellekreft er god. Valg av behandling har til mål å kurere tilstanden, men også gi et best mulig kosmetisk resultat.  

Ved kirurigsk behandling vil man få bekreftet at tilstanden er "kurert" ved å fjerne hele området. Valg av fotodynamisk eller krembehandling forutsetter etterkontroller da det er en risiko for tilbakefall.

Vi vet videre at de som har hatt basalcellekreft har 30% høyere risiko for å få et nytt tilfelle på et annet sted på kroppen. Oslo Hudlegesenter