Risikofaktorer

HTML tutorial

Del på:

Risikofaktorer

Risikoen for basalcellekreft avhenger av en kombinasjon av arv og ytre miljøfaktorer. De viktigste risikofaktorene er oppsummert under: 

1. Overdreven soling er den viktigste risikofaktoren. For basalcellekreft er risikoen assosiert med kumulativ soleksponering igjennom livet.

2. Immunforsvaret: Behandlinger og andre faktorer som senker immunforsvaret øker risikoen for basalcellekreft. Dette inkluderer immunsenkende medisiner og kroniske infeksjoner. 

3. Arv: En arvelig komponent er domumentert. Mutasjon i gen kalt PTCH på kromosom 9 blir undersøkt som en medvirkende. En del arvelige syndromer som Gorlin, Bazex, Rombo og xeroderma pigmentosum øker risikoen for basalcellekreft. 

4. Strålebehandling: Personer som har gjennomgått strålebehandling har en økt risiko for basalcellekreft i bestrålt område. Det er dog en lang latensperiode før denne risikoen øker på 10-15 år. 

5. Arsenikk: Eksponering for arsenikk i Norge er veldig lav. I andre land er dette en anerkjent risikofaktor for basalcellekreft. 


Oslo Hudlegesenter