Symptomer

HTML tutorial

Del på:

Symptomer

Det finnes flere ulike typer basalcellekreft. De klassifieres avhengig av utseende og funn ved hudprøver. De vanligste typene er: 

1. Nodulære (vanlige) basaliomer: Disse ses som en liten råd kul i huden, ofte med et sentralt krater. Ved undersøkelse kan de han en skinnende overflate, og ganske ofte synlige blodårer i omliggende hud. Nodulær basalcellekreft er spesielt vanlig på nesen og i ansiktet. Med tid kan det danne seg sårdannelse i midten og skorpedannelse. Sår som ikke gror i ansiktet bør vurderes med tanke på basalcellekreft. 

2. Overfladisk basalcellekreft: Ses som røde flate skjellende flekker i huden. De er spesielt vanlig på kropp go ekstremiteter. 

3. Pigmenter basaliom: Mer sjelden type basacellekreft som ses som mørke utvekster eller kuler i huden. 

4. Morfea basaliom: Mer sjelden variant av basalcellekreft som kan være vanskelig å oppdage. De ses som hvite arrliknende partier i huden. Diagnosen bekreftes ved en hudprøve. 

Basalcellekreft er vanligst i ansiktet (ca. 80% av tilfellene). Oslo Hudlegesenter