Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hudkreft behandling


Det finnes flere ulike typer hudkreft, og disse behandles ulikt. De aller fleste som får hudkreft blir helt friske. Hudleger skiller ofte mellomføflekkreft og andre hudkreft typer. Av sistnevnte er de vanligste typene basalcellekreft og plateepitelkreft. Diagnosen stilles ved en undersøkelse av huden. I tillegg tas det ofte en hudprøve. Avhengig av type og lokalisasjon er de vanligste behandlingene for hudkreft som følger:

Kirurgi: Den vanligste behandlingen for hudkreft er med kirurgi. Her vil en hudlege fjerne huden som er rammet, og en sikkerhetsmargin rundt. Deretter lukkes såret med suturer. Huden som er fjernet vil sendes inn til undersøkelse, og man får svar tilbake om alt er fjernet.

Fotodynamisk behandling: Dette er en mye brukt teknikk mot overfladisk hudkref. Først tar legen bort løst vev og skorper fra hudkreften eller solskaden som skal behandles. Deretter påføres området en krem som innholder et virkestoff som tas selektivt opp av celler som har utviklet seg til kreft eller forstadier av kreft. Ved så å belyse dette området aktiveres stoffet til å ødelegge disse cellene, og man får dermed en avansert effekt der man kun ødelegger uønskede celler.

Aldara krem: Aldara er en av de nyeste og mest effektive kremene i behandling av aktiniske keratoser og overfladisk hudkreft. Virkestoffet i Aldara heter imiquimod og har vært tilgjengelig siden 1997. Dette virkestoffet aktiverer immunforsvaret lokalt i huden der kremen påsmøres og stimulerer en betennelsesreaksjon. Immunforsvaret som blir stimulert angriper deretter solskadet hud, virus og kreftceller. Denne ”bivirkningen” er ønskelig og tyder på at legemiddelet virker. Aldara fungerer ved å forsterke responsen fra vårt eget immunsystem ved å øke produksjonen av kroppens egne forsvarsstoffer.

Efudix: Efudix krem brukes mot overfladisk hudkreft. Kremen ødelegger solskadede celler ved å blokkere et enzym i huden. Kremen har vært brukt i over 50 år, og inneholder virkestoffet 5-fluorouracil.

Frysebehandling: Frysebehandling brukes for overfladiske hudkrefter, og basaliomer. Det kombineres ofte med skraping av rammet hud først (kurettage). Behandlingen går ut på at man sprayer flytende nitrogen på huden ved hjelp av en spesialkolbe eller bomullspinne. Behandlingen gir en kontrollert frostskade i huden. Etter frysebehandling dannes det en skorpe i huden som forsvinner i løpet av 1-2 uker. Ved frysebehandling av vorter kan man oppleve å få en blemme i huden. 

Elektrokauter: Denne teknikken brukes for overfladiske typer hudkreft og basaliomer. Området som skal behandles bedøves først med lokalanestesi. En vil deretter skrape vekk hudforandringen. Til slutt brenner man ”roten” som er igjen i huden.

Strålebehandling: Strålebehandling er i dag lite brukt innenfor behandling av hudkreft. Det vurderes ved store svulster, eller ved spredning til omliggende strukturer eller lymfeknuter.  

Valg av riktig behandling for hudkreft styres av hudlege eller tilsvarende spesialist. Prognosen er generelt svært god med optimal behandling.
23-02-2016