Biopsi

HTML tutorial

Del på:

Biopsi

En biopsi er en prøve fra en hudforandring eller svulst som sendes til undersøkelse. Biopsier tas som del av utredning av flekker eller kulen i huden for analyse. Oslo Hudlegesenter samarbeider med et privat laboratorium for raskest mulig svar

 

Hvordan tas en biopsi

Hudprøver er en liten prosedyre hvor man tar liten bit av huden i en mistenkelig hudforandring. Undersøkelsen er tilnærmet smertefri å etterlate et lite hull i huden som man enten lar ligge åpent eller setter et sting.

 

Hvordan undersøkes en biopsi

Hudprøven legges på formalin og sendes laboratoriet. Der fryses det ned og en patolog analyserer biopsien under mikroskop. Hudprøver er viktig for klassifisering og diagnostisering av hudkreft.

Sårstell

En biopsi etterlater et lite sår i huden. Dette bør stelles med daglig sårskifte, pyrisept og et lite plaster. Stinget fjernes etter 5-9 dager. 

 


Oslo Hudlegesenter