Mohs kirurgi

HTML tutorial

Del på:

Mohs kirurgi

Mohs kirurgi ble etablert av kirurgen Fredric Mohs i 1930-årene og tilbys ved hudavdelingen på Rikshospitalet siden 2010.

 

Bakgrunn

Mohs kirurgi er en behandlingsmetode der man tar såkalte frysesnitt under fjerning av hudkreft. Det innebærer at man under operasjonen forsikrer seg om at hele kreftsvulsten er fjernet.

 

Operasjon

Prosedyren foretas tilsvarende vanlig hudkirurgi. Området som skal behandles bedøves med lokalbedøvelse. En tar deretter minst mulig margin til synlig svulst. En patolog sjekker operert svulst under mikroskop, og hvis det er gjenværende kreftceller fjerner man dette inntil det er fri kant. Teknikken sikrer at hele svulsten er borte samtidig som man trenger ta bort minst mulig hud for et optimalt kosmetisk resultat.

 

Fordeler med Mohs kirurgi

Risikoen for tilbakefall er mye lavere enn ved vanlig hudkirurgi. Samtidig oppnår man et bedre kosmetisk resultat forutsatt intraoperatør teknikk til kirurg.

 

Hvem er kandidat for Mohs kirurgi

Metoden tilbys kun utvalgte grupper pasienter med hudkreft. Det vurderes for pasienter med basalcellekarsinom med et aggressivt vekstmønster og med høy risiko for tilbakefall. Det er særlig viktig i ansiktet.

 

Hudleger ved Oslo Hudlegesenter henviser pasienter til Mohs kirurgi i utvalgte tilfeller der dette er indisert eller våre egne hudleger finner det en bedre egnet behandling enn på senteret.

 
   


Oslo Hudlegesenter