Arvelig malignt melanom

HTML tutorial

Del på:

Arvelig malignt melanom

I sjeldne tilfeller kan risikoen for melanom være arvelig.  Det er påvist to ulike genfeil som øker risikoen; såkalt CDK4 og CDKN2A genene. Ved konkret mistanke om arvelig risiko kan man henvises for testing ved genetisk avdeling ved et av landets universitetssykehus. Familier uten påvist genfeilene, men med flere tilfeller føflekkreft, har også økt risiko.

 

I familier med flere tilfeller melanom bør man gjennomgå screening og sjekk av føflekker årlig. Målet med undersøkelsen er å oppdage føflekkreft tidlig som bedrer prognosen. 

 


Oslo Hudlegesenter