Introduksjon

HTML tutorial

Del på:

Introduksjon

Forekomsten av føflekkreft (malignt melanom) er stadig økende. Norge er på femte plass i verden hva gjelder forekomst med 2003 tilfeller i Norge i 2014. Forekomsten har økt hvert år, med en økning på 265 tilfeller fra 2013. Insidensraten er 10 ganger høyere enn for 60 år siden, og samme trend ses i de fleste vestlige land. I motsetning til andre kreftformer rammer føflekkreft ofte unge voksne i alder 20-50. 

Forekomsten av føflekkreft er høyere i Sør-Norge, noe man tror skyldes høyere UV eksponering. Sykdommen rammer både menn og kvinner like ofte. Prognose og overlevelse avhenger av tidlig diagnose og behandling. Oslo Hudlegesenter