Del på:

Oppfølging

Pasienter med plateepitelkreft i huden vil bli satt opp til regelmessig kontroll hos hudlege. Målet med kontroller er opplæring, sjekk av hele huden og kontroll av operasjonsområde. 


Oslo Hudlegesenter