Risikofaktorer

HTML tutorial

Del på:

Risikofaktorer

Viktigste risikofaktor for plateepitelkreft er eksponering for UV stråler. Plateepitelkreft er spesielt assosiert med total soleskponering igjennom livet både via naturlig sol og solarium. Andre kjente risikofaktorer er strålebehandling, medisiner som senker immunforsvaret og visse kroniske infeksjoner.Oslo Hudlegesenter