Introduksjon

HTML tutorial

Del på:

Introduksjon

Solare keratoser er solskader i huden som anses som forstadier til hudkreft. Tilstanden omtales også ofte som aktinisk keratose.

Den eksakte forekomsten er ukjent. Studier fra Australia har vist at opptil 60% av Australienere over 40 år har slike hudforandringer. Forekomsten av solare keratoser øker med alder og er hyppigere hos menn.

En typisk pasient har lys hud og har oppholdt seg mye i solen gjennom livet. Ubehandlet vil ca 10% av Aktiniske keratoser utvikle seg til hudkreft (plateepitelcarcinom) i løpet av 10 år. Således anses solare keratoser som et forstadium til hudkreft. 

Referanser

Werner RN, Stockfleth E, Connolly SM et al. Evidence – and consensus-based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis –International League of Dermatological Societies in cooperation with the European Dermatology Forum. J Eur Acad Dermatol Venerol. 2015 Nov;29(11):2069-79. 


Oslo Hudlegesenter