Oppfølging

HTML tutorial

Del på:

Oppfølging

Hvis man har hatt en enkeltstående solar keratose som er ferdigbehandlet trenger man ikke noen regelmessig oppfølging. En bør ta kontakt med hudlege hvis det oppstår en ny hudforandringer. 


Pasienter med mange Aktiniske keratoser bør følges opp med jevnlige kontroller. Dette gjelder også for pasienter som står på immunsenkende medikamenter eller har andre risikofaktorer.

Referanser

Werner RN, Stockfleth E, Connolly SM et al. Evidence – and consensus-based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis –International League of Dermatological Societies in cooperation with the European Dermatology Forum. J Eur Acad Dermatol Venerol. 2015 Nov;29(11):2069-79. 


Oslo Hudlegesenter