HTML tutorial

Del på:

Organtransplantasjon

Organtransplanterte pasienter har en økt risiko for utvikling av hudkreft. Den viktigste årsaken er langvarig behov for immunsuppressive legemidler. Dette inkluderer medisiner som Imurel, Takrolimus, Ciklosporin, Sirolimus og Mykofenolat.

 

Årsak

Immunforsvarets oppgave er å beskytte skadelige UV stråler, og reparere skader når de har skjedd. Immunosuppressive legemidler hemmer immunforsvarets evne til å beskytte huden mot solskader. Virkemåtene hvordan immunforsvaret hemmes avhenger av type medisin. UVB stråling er spesielt skadelig for huden. UVB lyas fører til mutasjon i p-53 genet som er viktig for reparasjon av solskader, og som med tid kan gi hudkreft. Lys hudtype øker risikoen ytterligere.

 

Organtransplantasjon og risiko for hudkreft

Risikoen for hudkreft øker med antall år man har tatt medisiner som senker immunforsvaret. Risikoen øker mest for vanlige hudkreft typer som plateepitelkarsinom, men også mer sjeldne typer hudcancer. Enkelte studier har estimert at risikoen er 65 ganger høyere enn befolkningen ellers.  

 

Forebygging og informasjon

Alle organtransplanterte pasienter, og de som tar slike medisiner for andre årsaker, bør utdannes og informeres om denne risikoen. Like viktig som optimal behandling, er forebygging. De viktigste tiltakene er å beskytte huden mot sol ved bruk av klær og solkrem. Man bør også følges av hudlege regelmessig. 

Oslo Hudlegesenter