Risikofaktorer

HTML tutorial

Del på:

Risikofaktorer

Langvarig og kronisk soleksponering er den viktigste risikofaktoren for solar keratose – som navnet tilsier. Ultrafiolette solstråler kan gi skader i hudcellenes DNA som fører til mutasjoner og unormal cellevekst. På cellenivå er hemming av proteinet p53 spesielt viktig. 

 

Andre risikofaktorer er røyking, gjentatt lysbehandling og strålebehandling. Pasienter som står på medisiner som senker immunforsvaret og organtransplanterte er en spesielt utsatt gruppe. 

Referanser

Werner RN, Stockfleth E, Connolly SM et al. Evidence – and consensus-based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis –International League of Dermatological Societies in cooperation with the European Dermatology Forum. J Eur Acad Dermatol Venerol. 2015 Nov;29(11):2069-79. 

 

Oslo Hudlegesenter