Aktiniske keratoser - Solskadet hud

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Aktiniske keratoser

Aktiniske keratoser er et forstadium til hudkreft som ses som røde, ru og skjellende flekker i huden. Forekomsten øker med alder. Les mer om årsaker og behandling i artiklene under.