Håndeksem

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Håndeksem

Håndeksem rammer 5-9% av befolkningen og kan ha flere ulike årsaker. Arvelige faktorer, irritanter og allergier er viktige årsaker. Kronisk håndeksem kan påvirke sosialt- og yrkesliv. Les mer om årsak, utredning og behandling av håndeksem i artiklene under.