Humira

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Humira

Hva er Humira?
Humira er et biologisk legemiddel med virkestoffet Adalimumab.


Virkning og egenskaper  

Preparatet er et antistoff rettet mot Tumor-nekrose-faktor-alfa (TNF-alfa). Humira hemmer betennelsesreaksjonen ved psoriasis og Psoriasisleddgikt. Virkningen på hudforandringene kommer vanligvis i løpet av 2-4 uker. 
 

Før oppstart

Alle som skal begynne med Humira skal sjekkes for Tuberkulose før oppstart. Dette omfatter en grundig gjennomgang av sykehistorie, røntgenbilde av brystkassen og tuberkulintest.


Hvordan tar man medikamentet?

Humira settes med sprøyte under huden (Subcutant). Dette gjør du som regel selv.

    

Dosering 

Styres av hudlege.


Kontroll og oppfølging 

En må ta blodprøve før og under behandling.


Bivirkninger

  • Irritasjon og utslett på injeksjonsstedet, spesielt i starten av behandlingen er relativt vanlig. Mer utbredt kløe, utslett og Elveblest er sjeldnere.

  • Den viktigste bivirkning er en tendens til luftveisinfeksjoner som Bihulebetennelse, Bronkitt og eventuelt Lungebetennelse. Kontakt lege hvis du får en infeksjon!

Dersom en har mistanke om infeksjon, bør en ikke bruke preparatet før infeksjonen er behandlet eller har gått over av seg selv.

Forsiktighetsregler
  • Humira® skal ikke brukes dersom du planlegger å bli gravid. Behandling med Humira® bør avsluttes minst 5 måneder før ønsket svangerskap og bør ikke brukes under amming. Det foreligger så langt mangelfull kunnskap om bruk av Humira® kan påvirke foster eller spebarn.


  • Konferer med legen din dersom:

    • En operasjon er planlagt. Lege må vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Humira®, både før og etter operasjonen.

    • Du skal ta vaksiner. Det anbefales at man unngår vaksiner der virkestoffet er levende, svekkede bakterier eller virus. Influensavaksine er ikke-levende basert og kan brukes.


Humira