Humira | Humira sprøyter | Biologisk behandling mot psoriasis

Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Humira sprøyter


Hva er Humira
Humira er et biologisk legemiddel med virkestoffet adalimumab.

Virkning og egenskaper 
Preparatet er et antistoff rettet mot tumor-nekrose-faktor-alfa (TNF-alfa). Humira hemmer betennelsesreaksjonen ved psoriasis og psoriasisleddgikt. Virkningen på hudforandringene kommer vanligvis i løpet av 2-4 uker. 

Før oppstart
Alle som skal begynne med Humira skal sjekkes for tuberkulose før oppstart. Dette omfatter en grundig gjennomgang av sykehistorie, røntgenbilde av brystkassen og tuberkulintest.

Hvordan tar man medikamentet
Humira settes med sprøyte under huden (subcutant). Dette må du som regel gjøre selv. 

Dosering 
Styres av hudlege

Kontroll og oppfølging 
En må ta blodprøve før og under behandling. 

Bivirkninger

  • Irritasjon og utslett på injeksjonsstedet, spesielt i starten av behandlingen er relativt vanlig. Mer utbredt kløe, utslett og elveblest er sjeldnere.
  • Den viktigste bivirkning er tendens til luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse, bronkitt og ev. lungebetennelse. Kontakt lege hvis du får en infeksjon!

Dersom en har mistanke om infeksjon, bør en ikke bruke preparatet før infeksjonen er behandlet eller har gått over av seg selv.

Andre forsiktighetsregler ved bruk av Humira

  • Humira® skal ikke brukes dersom du planlegger å bli gravid. Behandling med Humira® bør avsluttes minst 5 måneder før ønsket svangerskap og bør ikke brukes under amming. Det foreligger så langt mangelfull kunnskap om bruk av Humira® kan påvirke foster eller spedbarn.
  • Konferer med legen din dersom:
    • en operasjon er planlagt. Lege må vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Humira®, både før og etter operasjonen.
    • du skal ta vaksiner. Det anbefales at man unngår vaksiner der virkestoffet er levende, svekkede bakterier eller virus. Influensavaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
  


01-02-2017