Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hypereosinofile syndromer


Hypereosinofile syndromer er en gruppe av flere sjeldne tilstander. Alle disse kjennetegnes av økt mengde såkalte eosinofile celler i blodet. Andre årsaker for dette må utelukkes. Symptomene man kan få varierer.

Hva er de vanlige symptomene på hypereosinofile syndromer
De vanligste symptomene er uforklarelig feber, vekttap, trøtthet og utslett. Forandringer i huden varierer fra elveblest, smø røde kuler og hevelser. Andre organer kan også rammes slik som lever, nyre, milt, lunger og nervesystemet.


Hvordan stilles diagnosen
Mistanken vekkes ofte først utifra det typiske blodbildet på en blodprøve. En hudprøve fra huden vil vise økt mengde eosinofile celler.


Hvordan behandles tilstanden
Hypereosinofile syndromer behandles som regel av en blodlege (hematolog). Valg av behandling vil variere fra person til person, og avhenge av symptomer. Kortison tabletter brukes ofte som førstelinjebehandling. Alvorlighetsgraden varierer fra en lett sykdom, til en raskt progredierende alvorlig sykdom som i værste fall kan være dødelig. 
23-02-2016