Hypereosinofile syndromer

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Hypereosinofile syndromer

Hypereosinofile syndromer er en gruppe av flere sjeldne tilstander. Alle disse kjennetegnes av en økt mengde såkalte Eosinofile celler i blodet. Andre årsaker for dette må utelukkes. Symptomene varierer.

 

Hva er de vanlige symptomene på Hypereosinofile syndromer?

De vanligste symptomene er uforklarlig feber, vekttap, tretthet og utslett. Forandringene i huden varierer fra elveblest, små røde kuler og hevelser. Andre organer kan også rammes slik som lever, nyre, milt, lunger og nervesystemet.

Hvordan stilles diagnosen?

Mistanken vekkes ofte først av det typiske blodbildet på en blodprøve. En hudprøve  vil vise økt mengde Eosinofile celler.


Hvordan behandles tilstanden?

Hypereosinofile syndromer behandles som regel av en blodlege (hematolog). Valg av behandling vil variere fra person til person, avhengig av symptomene. Kortisontabletter brukes ofte som førstelinjebehandling. Alvorlighetsgraden varierer fra en lett sykdom, til en raskt progredierende alvorlig sykdom som i verste fall kan være dødelig. 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo