Imacillin

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Imacillin  


Imacillin

Imacillin er et antibiotikum av typen aminopenicillin. Det aktive virkestoffet i Imacillin er amoksicillin. Medikamentet brukes til å infeksjoner forårsaket av amoksicillinfølsomme bakterier.


Hvordan brukes Imacillin

Brukes som forskrevet av lege. 

  


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo