Imurel - Azathioprine

Imurel

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Imurel

Azathioprin (Imurel) brukes ved flere hudsykdommer som skyldes overaktivitet i hudens immunforsvar. Eksempler er kroniske hudsykdommer som Lupus erythematosus, blemmesykdommer (Bulløs pemfigoid, Pemfigus) og eksem. Azathioprin kan brukes alene eller kombinert med kortison (Prednisolon®).


Imurel

Azathioprin virker betennelsesdempende ved å hemme hvite blodlegemer som er aktive i kroppens forsvarssystem. De hvite blodlegemene er ansvarlige for den kroniske betennelsen som en ser ved flere hudsykdommer. Virkningen er langsom og inntrer fra 2-6 uker etter behandlingsstart. 


Dosering

Doseringen er individuell, og styres av hudlege.  Medikamentet tas som tabletter. Tablettene bør tas til måltid. Blodprøver og urinprøver tas regelmessig. 


Bivirkninger

De viktigste bivirkningene er nedsatt antall hvite blodlegemer, blodplater og påvirkning av leverfunksjonen. Kvalme, allergiske reaksjoner og sjeldnere bivirkninger som feber, hodepine kan også forekomme. Bivirkningene går som regel tilbake når en slutter med medikamentet. Preparatet frarådes brukt av gravide og ammende kvinner. Ved alvorlig sykdom kan medikamentet brukes under svangerskapet under streng kontroll. Ta kontakt med lege hvis du får mistanke om bivirkninger av medikamentet, forverring av sykdommen eller tegn til alvorlige infeksjoner. 
 

Imurel