Irritativ kontakteksem | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Irritativ kontakteksem


Irritativ kontakteksem hentyder til en tilstand med eksem i huden grunnet eksponering til irritanter. Eksempler på vanlige irritanter er såper og vaskemidler. Det er ingen påvisbar allergi. Irritativ kontakteksem kjennetegnes tørr hud med sprekker og kløe. 

Irritativ kontakteksem 03-06-2015