FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Betennelsesdempende medisiner og hudkreft


En studie fra 2012 så på effekt av betennelsesdempende medikamenter innen gruppen NSAIDS i forebygging av hudkreft. NSAIDS blokkerer COX enzymet som er medvirkende i ulike betennelsesreaksjoner. Utforskerne fant at bruk av NSAIDS reduserte risikoen for plateepitelkarsinom og føflekkreft. NSAIDS reduserte ikke risikoen for basaliom. Utforskerne kommenterer dog at resultatene er preliminære og at en anbefaling på denne indikasjonen er for tidlig.

Johannesdottir SA et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the risk of skin cancer: A population-based case-control study.Cancer 2012 May 29; [e-pub ahead of print].