FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Basaliom på øret


En studie fra 2012 undersøkte om basalcellekreft på øret skilte seg fra basaliom ellers i huden. De undersøkte totalt 471 tilfeller av basalcellekreft på øre. Resultatene ble sammenliknet med 100 tilfeller av basalcellekreft fra kinn. Utforskerne fant at basalcellekreft på øret var mer aggressiv (57%) sammenliknet kinn (37%).

Jarell AD and Mully TW. Basal cell carcinoma on the ear is more likely to be of an aggressive phenotype in both men and women. J Am Acad Dermatol 2012 May; 66:780.