FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Morbus crohn og hudkreft


En studie fra 2012 så på forekomst av hudkreft hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Utforskerne så retrospektivt i en database og identifiserte 108.518 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Disse ble sammenliknet med personer uten tarmsykdom i en ratio på 1:4. Det ble funnet en økt forekomst av føflekkreft og ikke-melanom hudkreft hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Utforskerne diskuterer om risikoen kan være relatert til immunosuppressive behandling.

Long MD, Martin C, Pipkin CA et al. Risk of Melanom and Nonmelanoma Skin Cancer Among Patients With Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology. 2012 May 11.