Kaposi sarkom | Vaskulær tumor | HIV og kreft

Kaposi sarkom

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Kaposi sarkom

Kaposi sarkom kan ramme både huden og slimhinnene. Symptomene og hudforandringene kan variere stort fra person til person. De begynner ofte med et blåmerke i huden som med tid utvikler seg til å bli en rød til lilla kul. Ubehandlet kan man utvikle sårdannelse og Ulcerasjon. Ved spredning av Kaposi sarkom kan man få symptomer fra mage-tarm systemet, lungene og forstørrede lymfeknuter.

 

Typer

Det er beskrevet fire ulike typer Kaposi sarkom. 
 

  • Klassisk kaposi sarkom: Den klassiske typen er vanligst i øst-Europa, Middelhavet og hos Ashkenazi jøder. Tilstanden er langt vanligere hos menn i alderen mellom 40-70 år. Vanligst er røde til lilla kuler og utvekster på hendene, føttene og i ansiktet. Spredning til Lymfeknutene kan forekomme. 

  • Afrikansk-endemisk Kaposi sarkom: Tilstanden er vanligst i Afrika, og kan ramme både barn og unge voksne. Menn rammes oftere enn kvinner. Ulike subtyper av denne tilstanden er beskrevet. 

  • Kaposi sarkom assosiert med HIV: Pasienter med HIV er disponert for å utvikle Kaposi sarkom. Utvekstene i huden er relatert til graden av immunsuppresjon, og det såkalte CD4+ nivået. Hos pasienter med HIV ses Kaposi sarkom ofte som røde til lilla kuler på overkroppen, halsen og i ansiktet. Ubehandlet er det risiko for spredning. 

  • Kaposi sarkom assosiert med immunsuppresjon: Pasienter som får immunsenkende medisiner har økt risiko for å utvikle Kaposi sarkom. Spesielt utsatt er pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.  


Årsak

Det er påvist en sammenheng mellom Kaposi sarkom og det såkalte Herpes virus type 8. Dette viruset har i enkelte kliniske studier blitt funnet i over 90% av pasientene. Hvordan viruset kan medvirke til dannelse av hudtumorer er ikke fullt ut kjent. En teori er at viruset gjennom såkalte ”Scatter factor” påvirker blodkarcellene. HIV virus og det såkalte ”Tat genet” kan også være medvirkende. Enhver tilstand som hemmer immunforsvaret, slik som immunsenkende medisiner, øker også risikoen.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen bekreftes ved en hudprøve.

 

Behandling

Behandling må individualiseres, og avhenger av subtype og utbredelse. Ved Kaposi sarkom i huden vil første steg være å få disse fjernet kirurgisk. Strålebehandling kan vurderes i utvalgte tilfeller. Ved spredning vurderes cellegift. For Kaposi sarkom assosiert med HIV, vil behandling av HIV viruset kunne medføre tilbakegang av hudtumorene.

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo