Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Keflex tabletterKeflex tabletter

Keflex tabletter er et antibiotikum av typen cephalosporin. Det aktive virkestoffet i Keflex er Cafelxin. Keflex er mye brukt mot hudinfeksjoner. Det brukes også mot visse typer luftveis- og urinveisinfeksjoner.


Hvordan brukes Keflex

Brukes som forskrevet av lege. 
23-02-2016