Kinolin mix

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Kinolin mix  

TRUE TEST® viser at du har kontaktallergi mot kinoliner

Når kinoliner kommer i kontakt med huden kan du få eksem. Kortvarig eller sporadisk kontakt trenger ikke forårsake problemer. 

 

Kinolin mix inneholder følgende allergener: 

 • Clioquinol
 • Chlorquinaldol

 

Kinoliner er en gruppe av syntetiske antibakterielle midler. 
 

Hvor finnes kinoliner?  

Bruken av kinoliner er på tilbakegang, men de har blitt mye brukt som lokalt virkende antibiotika i reseptpliktige og reseptfrie medikamenter, for eksempel i antibiotika til utvortes bruk og i kremer mot sopp, samt i farmasøytiske lotions, salver og salvebandasjer til behandling av infiserte sår, infisert eksem og infeksjoner av hudsopp. Kinoliner kan brukes i kombinasjon med kortikosteroider. 

 

Kinoliner administreres iblant systemisk, og dette skaper risiko for systemisk dermatitt. Systemisk bruk unngås i mange land i dag. 

 

Andre kilder for eksponering er dyrefôr og veterinærprodukter. 

 

Beslektede substanser brukes som trekonserveringsmidler.  

 

Hvordan unngå kinoliner?

Bruk kun produkter som har en full varedeklarasjon og legemidler som ikke inneholder kinoliner eller synonyme navn. Vær spesielt oppmerksom på produkter som inneholder antibiotika. 

 

Mistenker du at du eksponeres for dette allergenet på arbeidsplassen, bør du rådføre deg med din arbeidsgiver om et produktsikkerhetsblad. 

 

Informer helsepersonell om at du er allergisk mot kinoliner. Kinolinpreparater brukes tidvis til kirurgiske sår. Hvis du har behov for et lokalt virkende antibiotikum bør du be om et egnet, trygt alternativ. 

 

Vær oppmerksom på Kinolin mix inneholder 

 • Chlorquinaldol
 • Clioquinol

 

Beslektede substanser: 

 • Chloriodoquin
 • Iodochlorohydroxyquin
 • Sterosan
 • Vioform

 

Denne listen er ikke fullstendig.

 

Når du kjøper produkter som kan komme i kontakt med huden, undersøk alltid innholdsfortegnelsen for å se om de inneholder stoffer fra listen ovenfor. Er du i tvil kan du kontakte lege eller apotek for alternative produkter. 

 

Denne informasjonen erstatter ikke informasjon gitt av din lege, men skal kun sees som et supplement til denne.   
 


Referanser

 • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
 • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
 • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
 • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo