Aerius

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Aerius

Aerius

Aerius er en allergitablett (antihistamin) som finnes som mikstur, tabletter eller smeltetablett. Det aktive virkestoffet i Aerius er Desloratadin. Medikamentet brukes til behandling av høysnue og elveblest.


Hvordan brukes Aerius

Brukes som anbefalt av lege. 

Aerius