Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kontakteksem


Kontakteksem er en eksem reaksjon i huden som utløses av kontakt med et irriterende stoff eller et stoff man er allergisk mot. 

Vi eksponeres alle for stoffer som kan virke irriterende på huden, eller som vi kan utvikle en allergi mot. Irritanter er vanligste årsak til kontakt eksem. Slike reaksjoner er vanligst på hender (håndeksem), men kan også forekomme andre steder som hals, underarmer og  hudfolder.

Hva er kontakteksem

Kontakteksem er en betennelsestilstand i huden som utløses av irriterende stoffer (toksisk reaksjon) eller allergi. De aller fleste årsaker til kontakteksem er ikke allergi. Irritativt eksem er vanligst, og utgjør 70-80% av alle kontakteksemer. Det vanligste stedet man får symptomer er fra hendene (håndeksem). En kan dog få kontakteksem hvor som helst på kroppen. 

Hvordan ser huden ut
Ved akutt eksem får man rødhet i huden, hevelse, veskefylte små blemmer og sårdannelse. De med mer kroniske plager får tørr, skjellende og fortykket hud med sprekkdannelse. Kløe kan være svært plagsomt. 


Hva er årsaken til kontakteksem


Irritative reaksjoner er de vanligste. Reaksjonen vil avhenge på hva som har vært i kontakt med huden, dens konsentrasjon og hvor lenge kontakten har vart. Reaksjonen vil også avhenge av hudens tilstand. Stoffet man har i vært i kontakt med vil utløse en eksem reaksjon hos alle mennesker hvis konsentrasjonen og eksponeringen er lenge nok, men noen er mer disponert. 

Ved allergisk eksem har man utviklet en reell allergi som kan påvises ved lapptesting. De vanligste allergiene er mot nikkel, kobolt, krom, gummi, parfymestoffer, planter og kosmetikk. Visse yrker er spesielt utsatt. Dette inkluderer de som driver med våtarbeid, frisører, jobber i helsesektoren eller industri.


Hvordan stilles diagnosen


Diagnosen stilles etter undersøkelse av hudlege. Først må man gå igjennom hvilke eksponeringer man har hatt. En hudlege vil deretter forordne en lappetest(epikutantest) for å se om det dreier seg om en allergi. Testen utføres av hudlege, og man starter ofte med en standardserie. Har man spesielle mistanker kan man teste direkte mot disse. Prøven leses av eter 4 dager. 


Hvordan behandles kontakteksem


Det aller viktigste i behandlingen er å unngå de stoffer man ikke tåler. Dette gjelder både ved irritativt og allergisk kontakteksem. Ved akutt eksem vil man ha nytte av å bruke en krotison krem. Deretter vil regelmessig bruk av fuktighetskrem være nødvendig. Kroniske plager kan ha nytte av evt. lysbehandling og tablettbehandling forordnet av hudlege. Det er dog liten effektiv behandling hvis man ikke tar forhåndsregler og reduserer eksponering.


Hva er nikkelallergi


Det viktigste allergenet som gir relevant allergi er nikkel. Den høye forekomsten av nikkelallergi relateres til at nikkel har vært mye brukt i smykker, klær, piercinger etc. En antar at så mange som 17% av kvinner og 3% av menn er allergisk mot nikkel. Den høyere forekomsten blant kvinner antar man skyldes eksponering gjennom bl.a. smykker og ørepiercinger. Andre metaller kan også gi kontakt allergiske reaksjoner. Dette inkluderer blant annet krom som kan finnes i lærprodukter og kobolt som ofte brukes i smykker sammen med nikkel, sier han til
23-02-2016