Allergisk eksem

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Kontakteksem

Kontakteksem er en av de vanligste årsakene til konsultasjon og til utredning hos våre hudleger. Navnet hentyder til eksemreaksjoner som utløses av kontakt med en irritant eller stoff man er allergisk mot. 

 

Kontakteksem

Kontakteksem er en betennelsestilstand i huden, som utløses av irriterende stoffer (toksisk reaksjon) eller allergi. De aller fleste årsakene til Kontakteksem er ikke allergi. Irritativt eksem er vanligst, og utgjør 70-80% av alle Kontakteksemer. Det vanligste stedet man får symptomer er på hendene (håndeksem). Imidlertid kan man få Kontakteksem hvor som helst på kroppen.


Symptomer

Ved akutt eksem får man rødhet i huden, hevelse, veskefylte små blemmer og sårdannelser. De med mer kroniske plager får tørr, skjellende og fortykket hud med sprekkdannelser. Kløen kan være svært plagsomt.


Årsak 

Irritative reaksjoner er de vanligste. Reaksjonen vil avhenge på hva som har vært i kontakt med huden, dens konsentrasjon og hvor lenge kontakten har vart. Reaksjonen vil også avhenge av hudens tilstand. Stoffet man har vært i kontakt med vil utløse en eksemreaksjon hos alle mennesker hvis konsentrasjonen og eksponeringen varer lenge nok, men noen er mer disponert.
 

Ved allergisk eksem har man utviklet en reell allergi som kan påvises ved lapptesting. De vanligste allergiene er mot nikkel, kobolt, krom, gummi, parfymestoffer, planter og kosmetiske produkter. Visse yrker er spesielt utsatt. Dette er de som arbeider med våtarbeid, frisører, jobber i helsesektoren eller industrien.


Utredning

Diagnosen stilles etter undersøkelse av hudlege. Først må man gå igjennom hvilke eksponeringer man har vært utsatt for. En hudlege vil deretter ta en lappetest (Epikutantest) for å sjekke om det er en allergi. Testen utføres av hudlege, og man starter ofte med en standardserie. Har man spesielle mistanker kan man teste direkte mot disse. Prøven leses av etter 4 dager.


Behandling 

Det aller viktigste i behandlingen er å unngå de stoffene man ikke tåler. Dette gjelder både ved irritativt og allergisk Kontakteksem. Ved akutt eksem vil man ha nytte av å bruke en krotisonkrem. Deretter vil regelmessig bruk av fuktighetskrem være nødvendig. Kroniske plager kan ha nytte av  lysbehandling og/eller tablettbehandling. Dette er en liten effektiv behandling om man ikke tar forhåndsregler og reduserer eksponeringen.                  

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo