Kenacort injeksjon mot arr

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Kortisoninjeksjon  

Injeksjonsbehandling med kortison er en mye brukt behandling for opphøyde arr. Kortison har en gunstig effekt på opphøyde arr (hypertrofiske arr og keloide arr). Arrene blir flatere. Selve prosedyren går ut på at en hudlege injiserer medikamentet inn i midten av arret. Mest brukt er Kenacort. Kortison er et helt naturlig stoff som lages i kroppen.


Prosedyre
Selve behandlingen er rask, og ikke spesielt smertefull. Først steriliseres området som skal behandles. Noen ganger frysebehandler man området forsiktig, før man starter behandlingen. Målet med frysingen er å øke vevets mottakelighet for medikamentet. Deretter injiseres kortison med en tynn nål i midten av arret.


Bivirkninger

Det er få bivirkninger. Etter behandlingen kan man få en lett ømhet i området. Infeksjoner er svært sjeldne. Største risikoen ved behandling av arr er at huden kan bli tynn, eller at man kan få et nedsunket arr. Det er også en liten risiko for dannelse av synlige blodårer i huden. 
 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo