Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kviser og matKviser 
og mat


Det har vært mye spekulasjon og myter rundt sammenhengen mellom kviser og mat. I en gjennomgang av studier fra 2009 så man på all publisert forskning på området. Dette er et stort og viktig tema. Vi vet i dag at 17 millioner amerikanere lider av akne, og rundt 80-90% av alle tenåringer vil utvikle kviser av ulik alvorlighetsgrad. Voksne kan også rammes av akne plager. Mange av våre pasienter rapporterer at de føler det er en sammenheng mellom hva de spiser og utslettet I huden. Som hudleger må man dog forholde eg til hva som kan objektivt påvises i kliniske studier.Melkeprodukter         


En initial studie med 47.000 deltakere ble utført og så på sammenhengen mellom melk og kviser. En lett overhyppighet ble funnet hos de som drakk mye melk, og i denne gruppen var det sterkest assosiasjon med lettmelk. Så det kunne ikke være fettinholdet som var medvirkende. Forskere kom med teorier at hormonelle endringer som følge av å drikke melk kunne være medvirkende. Spesielt har man vært interessert i melkens rolle i å stimulere insulin og en vekstfaktor ”insulin-like growth factor 1”. Denne vekstfaktoren øker nivået av testosteron, og kan være medvirkende til akne dannelse.Mat med høy glykemisk indeks


De siste årene har det vært interesse for mat med høy glykemisk indeks. To store studier fra Papua New Guinea og Paraguay har vært gjennomført. Disse områdene hadde en befolkning med påfallende lav akne forekomst, og de spiste mat med lavt sukkerinnhold. Det ble deretter utført studier der deltakere måtte spise såkalt lav-glykemisk mat. En fant i denne studien at de som gikk på denne dietten hadde en lavere forekomst av akne, og samtidig gikk ned i vekt. Disse studiene støtter teorien at en lav-glykemisk diett kan ha en gunstig effekt på hormonelle faktorer som er medvirkende til akne. Det kan også øke insulin følsomheten.Fet mat


Det er ikke gjennomført noen gode studier på fet mat og riiskoen for akne. Således er det vanskelig å trekke noen endelig konklusjon. Det finnes teorier at omega-6 fettsyrer kan ha en gunstig effekt på akne. Det finnes også teorier på at høyt inntak av mettede fettsyrer kan øke nivået av IGF-1 i blodet, og medvirke til kvisedannelse. Det er dog ingen konklusive resultater som man kan vise til.Sjokolade


Det har vært gjennomført studier der deltakere måtte spise sjokolade (112 g) daglig i 4 måneder. Dette ble sammenliknet med en gruppe deltakere som ikke spiste sjokolade. Det ble ikke funnet noen forskjell i forekomsten av kviser.

I konklusjon skal man ikke overdrive viktigheten av mat og kviser. Det er andre faktorer som er viktigere, og mat er kun en av flere medvirkende årsaker til akne dannelse. Å tro at å endre matvarer vil løse akne plagene stemmer ikke. Basert på dagens studier kan man konkludere at en assosiasjon er bekreftet med høyt inntak av melk og høy-glykemisk diett. Det er også vist at en lav-glykemisk diett kan ha gunstige effekter på kviseplager. Allikevel er ikke endringer i matinntak det primære tiltak ved kviseplager, men å tilby optimal behandling med effektive hudkremer og evt. tabletter. 


Linker


http://www.dermatologi.no/hudsykdommer-a-g-akne---kviser.html
 

23-02-2016