Lamisil

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Lamisil  

Hva er Lamisil?

Lamisil® (terbinafin) er et medikament som brukes til behandling av soppinfeksjoner i hud, hår og negler. Terbinafin finnes både som krem og tabletter. Kremen brukes til overfladiske soppinfeksjoner i huden. 


Virkning og egenskaper

Lamisil virker soppdrepende ved soppinfeksjoner i hud og negler forårsaket av dermatofytter. 


Dosering

Vanlig dose til voksen er en tablett à 250 mg daglig. Behandlingsvarighet er forskjellig for ulike soppinfeksjoner. Soppinfeksjoner i huden vil vanligvis kureres etter 2 ukers behandling. Behandling av soppinfeksjoner i hårbunnen krever 4-6 ukers behandling. Behandlingstid av soppinfeksjoner i fingerneglene vil vanligvis være 6 uker. Tåneglene krever 12 uker. Medikamentet tas som tabletter, og de kan gjerne tas sammen med mat.


Kontroll og oppfølging

Det er vanligvis ikke nødvendig å ta blodprøver. Ved behandling av sopp i huden er kontroller sjelden nødvendig. Ved soppinfeksjon i hårbunnen, er det vanlig med kontroll. Ved behandling av sopp i neglene, vil neglene ikke ha normalisert seg i behandlingsperioden. De blir gradvis bedre, under og etter behandling. Normaliseringen av neglene er avhengig av hvor fort neglene vokser. Vanligvis vil tåneglene normaliseres i løpet av 6-12 mnd. Kontroll avtales derfor individuelt, ofte kun hvis pasienten selv ser at neglene ikke gradvis bedres.


Bivirkninger

Lamisil (Terbinafin) tolereres vanligvis godt. Bivirkningene er som oftest milde til moderate og forbigående. Lett kvalme, hodepine og utslett kan forekomme hos noen pasienter (ca 5 %). Noen pasienter kan oppleve forbigående nedsatt eller tap av smakssans. I svært sjeldne tilfeller (1/10000) er det rapportert alvorlige former for bivirkninger som f. eks. alvorlige former for utslett.Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo